skip to Main Content

Làm thế nào để tôi có thể tích điểm vào thẻ khách hàng thân thiết khi mua vé tại TAMTOANPHAT?

Để tích điểm khi đặt vé, bạn hãy: 

Cung cấp MÃ THẺ KHÁCH HÀNG cho nhân viên TAMTOANPHAT trong quá trình đặt vé và thanh toán vé

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top