skip to Main Content

Sau khi mua vé ở TAMTOANPHAT tôi có cần thanh toán thêm tiền phí gì khi tới sân bay nữa không?

Sau khi mua vé ở TAMTOANPHAT, bạn sẽ KHÔNG phải nộp thêm bất kỳ tiền phí nào khác khi tới sân bay. 

Ngoại trừ: Phí hành lý ký gửi mua thêm (nếu chưa đặt mua trước tại TAMTOANPHAT)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top