skip to Main Content

JETSTARPACIFIC – TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU MÙA THẤP DIỂM 2020

Kính gửi Quý Khách, Jetstar Pacific triển khai chương trình kích cầu mùa thấp điểm 2020 với nội dung cụ thể như sau:                                                            1.      Hành trình: Áp dụng cho các hành trình một lượt hoặc khứ hồi của SGNHAN, SGNDAD, SGNVII (v.v). 2.      Thời…

Read More
Back To Top