skip to Main Content
EVA AIRWAYS (BR) Về Việc Gia Hạn Khuyến Mãi Cho đường Bay đi MỸ/ CANADA

EVA AIRWAYS (BR) về việc Gia hạn khuyến mãi cho đường bay đi MỸ/ CANADA

Kính gửi Quý khách,

Tâm Toàn Phát xin gửi tới Quý khách thông báo của EVA AIRWAYS (BR) về việc Gia hạn khuyến mãi cho đường bay đi MỸ/ CANADA với nội dung chi tiết như sau:

EVA AIRWAYS thông báo GIA HẠN KHUYẾN MÃI CHO TUYẾN ĐƯỜNG ĐI MỸ/ CANADA.

NEW RBDVLDRMKLAXBR006/008SFOSEANYCHOUCHI
D1YGiai đoạn bán: 03/03/2020 – 30/04/2020
Giai đoạn bay: 03/03/2020 – 24/06/2020; 22/08/2020 – 24/06/2021
3344269933443344392537633763

***TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU LÀ GIÁ CÔNG BỐ, CHƯA TRỪ COMMISSION VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ***

NEW RBDVLDRMKLAXBR006/008SFOSEANYCYVRHOU
H1YGiai đoạn bán: 03/03/2020 – 30/04/2020
Giai đoạn bay: 03/03/2020 – 24/06/2020; 22/08/2020 – 24/06/2021917


Q1Y


831


S1Y626535626705821652913
W1Y558475558619737582822
V1Y484409484538645505720

***TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU LÀ GIÁ CÔNG BỐ, CHƯA TRỪ COMMISSION VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ***

***********************************************************************************************************

NGOÀI RA, CÒN CÓ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CHO GIÁ VÉ MỘT CHIỀU CHO CHUYẾN BAY BR006/ BR008

NEW RBDVLDRMKLAX
(BR006)
SFO
(BR008)
SOWGiai đoạn bán: 03/03/2020 – 30/04/2020
Giai đoạn bay: 03/03/2020 – 24/06/2020; 22/08/2020 – 24/06/2021
322322

***TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU LÀ GIÁ CÔNG BỐ, CHƯA TRỪ COMMISSION VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ***


Nếu Quý khách cần đặt vé, xin vui lòng liên hệ tổng đài: (0274) 3 7 19381 – 0975 27 28 07 .

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top