skip to Main Content

Làm cách nào để tôi có thể đổi điểm lấy quà tặng?

Để có thể đổi điểm lấy quà, bạn vui lòng đăng nhập phần quản lý điểm tại đây  để kiểm tra số điểm đã tích lũy được và quà tặng tương ứng có thể đổi. Nếu đã đủ điểm đổi quà, bạn có thể thực hiện các thao tác đổi ngay tại trang này.

Sau khi nhận được yêu cầu đổi quà, TAMTOANPHAT sẽ gửi quà đến tận nơi cho bạn.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top