skip to Main Content
BAMBOO AIRWAYS (QH): Lịch Bay Từ 01/06-24/10/2020

BAMBOO AIRWAYS (QH): Lịch bay từ 01/06-24/10/2020

Kính gửi Quý Khách,

Tâm Toàn Phát xin gửi tới Quý Khách thông báo của BAMBOO AIRWAYS (QH) về Lịch bay từ 01/06-24/10/2020 với nội dung chi tiết như sau:

Bamboo Airways (BAV) trân trọng thông báo tới quý Đại lý lịch bay khai thác áp dụng trong giai đoạn 01/6 – 24/10/2020. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian: 01/06-24/10/2020.
  • Tần suất: Hằng ngày.
SHCBCẤT CÁNHHẠ CÁNHGIỜ ĐIGIỜ ĐẾN
SGN-DAD
QH153DADSGN9:2511:00
QH157DADSGN16:3518:10
QH151DADSGN22:0523:40
QH152SGNDAD11:3513:00
QH156SGNDAD13:5515:20
QH150SGNDAD20:0021:25
SGN-HPH
QH1541HPHSGN20:0022:00
QH1543HPHSGN14:2016:20
QH1540SGNHPH7:059:05
QH1542SGNHPH8:5010:50
SGN-THD
QH1172SGNTHD12:0014:05
QH1174SGNTHD17:0019:05
QH1173THDSGN14:5016:50
QH1175THDSGN19:5021:50
SGN-UIH
QH1122SGNUIH8:009:10
QH1123UIHSGN9:5511:05
SGN-VII
QH1152SGNVII6:358:30
QH1154SGNVII17:1519:15
QH1153VIISGN19:5521:50
QH1155VIISGN9:1011:05
HAN-BMV
QH1402BMVHAN12:1514:00
QH1401HANBMV14:4516:30
HAN-CXR
QH1418CXRHAN10:1512:05
QH1416CXRHAN14:5016:40
QH1414CXRHAN16:1518:05
QH1415HANCXR12:1514:05
QH1413HANCXR13:4515:35
QH1419HANCXR17:5019:40
HAN-DAD
QH102DADHAN13:5515:15
QH126DADHAN15:0516:25
QH104DADHAN20:0021:20
QH106DADHAN22:0523:25
QH101HANDAD7:008:20
QH125HANDAD13:0014:20
QH103HANDAD17:5519:15
QH105HANDAD20:0021:20
HAN-DLI
QH1422DLIHAN9:3511:25
QH1421HANDLI7:008:50
HAN-PQC
QH1621HANPQC7:009:05
QH1625HANPQC10:0012:05
QH1623HANPQC14:0016:05
QH1622PQCHAN9:5011:55
QH1626PQCHAN12:5014:55
QH1624PQCHAN16:5018:55
HAN-PXU
QH1601HANPXU12:1513:50
QH1602PXUHAN14:3516:10
HAN-UIH
QH1213HANUIH8:5510:35
QH1215HANUIH12:4514:25
QH1217HANUIH13:4515:25
QH1212UIHHAN11:2013:00
QH1214UIHHAN 15:1016:50 
QH1216UIHHAN17:2019:00
HAN-VCA
QH1431HANVCA17:2019:30
QH1432VCAHAN20:1522:25
HAN-VDH
QH1241HANVDH16:0017:00
QH1242VDHHAN18:0019:00
HAN-SGN
QH201HANSGN5:457:55
QH215HANSGN7:009:10
QH211HANSGN9:5512:05
QH219HANSGN14:0016:10
QH213HANSGN15:5518:05
QH203HANSGN17:5020:00
QH205HANSGN18:5521:05
QH207HANSGN21:1523:25
QH202SGNHAN5:457:55
QH210SGNHAN7:009:10
QH218SGNHAN10:4012:50
QH212SGNHAN13:0015:10
QH204SGNHAN14:5517:05
QH216SGNHAN17:0019:10
QH206SGNHAN17:4519:55
QH208SGNHAN20:5523:05
SGN-PQC
QH1522PQCSGN9:4010:40
QH1521SGNPQC11:2012:20
SGN-PXU
QH1501PXUSGN13:5014:55
QH1502SGNPXU12:0513:10
SGN-DLI
QH1321DLISGN9:3510:30
QH1320SGNDLI8:008:55
SGN-BMV
QH1331BMVSGN17:1518:15
QH1330SGNBMV15:4016:40
SGN-CXR
QH1313CXRSGN10:1011:20
QH1312SGNCXR8:209:30

Lưu ý: Tất cả giờ cất hạ cánh đều là giờ Địa phương.

Mọi Thắc mắc quý khác xin liên hệ tổng đài đặt vé: (0274)3 7 19381 hoặc 0975 27 28 07.

Trân trọng.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top