skip to Main Content

Tại sao vé của tôi phải thanh toán ngay sau khi đặt?

Nếu vé của bạn là vé sát ngày bay thì vé sẽ không được giữ chỗ (vé thường được giữ chỗ 12h). Do đó bạn sẽ phải thực hiện thanh toán ngay để tránh tình trạng bị hết vé hoặc vé tăng giá.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top