skip to Main Content

Tôi được mang theo bao nhiêu kg hành lý xách tay?

– Hạng vé Skyboss của VietJet Air bạn sẽ có 10kg hành lý xách tay miễn phí.

– Hạng vé Business của Bamboo Airways bạn sẽ có 14kg hành lý xách tay miễn phí.
Các hạng vé còn lại bạn sẽ được mang 7kg hành lý xách tay miễn phí mỗi người. Và số cân này là tính riêng từng người, không được phép gộp chung. Nếu quá 7kg bạn phải mua thêm hành lý ký gửi.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top