skip to Main Content

Tôi sử dụng số điện thoại khác số đã đăng ký thẻ để mua vé thì có được tích điểm không?

Bạn có thể sử dụng số điện thoại khác số đã đăng ký thẻ để mua vé thì có được tích điểm. Tuy nhiên khi mua vé cần cung cấp chính xác MÃ THẺ KHÁCH HÀNG đã đăng ký để được tích điểm.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top